Mark­entreprenader

Markentreprenad Bohuslän

Allt inom gräv och mark­entreprenad

Vi utför alla typer av små och stora gräv och markentreprenader, som t.ex: markberedning, anläggning av vägar och parkeringar, anläggning av husgrunder, dikning, schaktning m.m.

Under vintersäsongen erbjuder vi även sandning och saltning av vägar.

Dränering och avlopp­sanläggning

Vi har bred erfarenhet av husdräneringar där vi utför hela entreprenaden med grävning och fuktisolering av husgrunden. Vi installerar enskilda avlopp och säljer kompletta avloppsanläggningar med infiltration, markbädd och reningsverk.

Entreprenad­tjänster i Tjörn, Stenungsund, Orust, Uddevalla och Kungälv

Vi är etablerade med vår verksamhet på Tjörn 6 mil norr om Göteborg. Verksamheten bedrivs huvudsakligen inom en ca 7 mils radie från Tjörn, i t.ex Stenungsund, Orust, Uddevalla och Kungälv med omnejd. Välkommen med din förfrågan!

ROT­AVDRAG

Nu kan privata beställare utnyttja Rot-avdrag vid många av de entreprenadarbeten vi utför som t.ex: dränering eller avloppsanläggning och sänka arbetskostnaden.

Läs mer på skatteverkets hemsida.

Skatteverket ROT
Markentreprenad Bohuslän
Harpad jord grus bergkross Tjörn

jord & Bergkross­produkter

Vi säljer och levererar berkgrossprodukter, sand och jord till bygg, anläggning och trädgård. 

Produkter
Transporter avfall container grus jord Bohuslän

Transporter

Vi har tillstånd att hantera farligt avfall och transporterar huvudsakligen bergkrossprodukter, avfall och skrot.

Transporter