1 2 3

Transporter

Maskintransporter i Bohuslän

Vi utför tunga transporter och maskintransporter i Bohuslän och Göteborgsregionen med lastväxlare.
Vi är medlemmar i åkeriföreningen.

Avfallstransporter

Vi transporterar alla typer av avfall och har utbildning och tilltånd för att hantera förorenade massor och farligt avfall.

Hyr en avfallscontainer

Kontakta oss för uthyrning av avfallscontainers för t.ex: trädgårdsavfall, trä, ris, industriavfall och metallskrot.

Transporterar ballastprodukter

Vi säljer och transporterar naturgrus, jord, makadam, bark m.m.