1 2 3

Entreprenadtjänster

Alla typer av gräv och markentreprenader

Vi utför alla typer av små och stora gräv och marketreprenader, som t.ex: markberedning, anläggning av vägar och parkeringar anläggning av husgrunder, dikning, schaktning m.m. PA Berntssson. Entr.har modern maskinpark och erfaren personal!

Dränering och avloppsanläggning

Vi har bred erfarenhet av husdräneringar där vi utför hela entreprenaden med grävning och fuktisolering av husgrunden. Vi installerar enskilda avlopp kompletta avloppsanläggningar med infiltration, markbädd och reningsverk.

Privatpersoner kan utnyttja ROT-avdrag

Nu kan privatpersoner utnyttja Rot-avdrag vid många av de entreprenadarbeten vi utför som t.ex: dränering och avloppsanläggning och sänka arbetskostnaden. Läs mer på skatteverkets hemsida